วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ ตำบลหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go จำนวน2,200กล่อง
: ข้าวเหนียวหมูทอด แจ่วบอง 2,000ห่อ
: ขนมจีนน้ำยา 2,000ชุด
: เฉาก้วยเย็นๆ600ขวด
: ฟักทองเชื่อม300กล่อง
: ข้าวเหนียวมะม่วง600กล่อง
: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

:ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดหัวหิน
: ส่งมอบ โรงพยาบาลชะอำ  จ.เพชรบุรี
: ส่งมอบ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จ.เพชรบุรี

: ส่งมอบแก่นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด19 
จำนวน7ตำบล

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อคดาวน์ทั้งตำบล
————————–
ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา
เหลือคงไว้แค่ความทรงจำ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..