วันเสาร์ที่ 22กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 22กรกฎาคม พ.ศ.2566
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแก่พระธุดงค์จำนวน255ไตร
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายปัจจัยที่เหลือจากค่าผ้าไตรจีวรจำนวน1,027,855บาท
ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
วันเข้าเส้นชัย
ณ.โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่1-23กรกฎาคม 2566
ณ.พระมหาธาตุเจดียมหาจักรียิ่งมงคล วัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
เส้นทางธุดงค์กุยบุรี ป่าละอู แก่งกระจาน สวนผึ้ง พระปฐมเจดีย์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
โครงการผลิตพระธรรมวิทยากร
และพระพี่เลี้ยงเพื่อการฝึกอบรมสามเณร
และเยาวชน รุ่นที่1
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
…………………………………………………….
ข้าพเจ้าประกาศปราวนาถวายอาหารบิณฑบาตรและปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เผยแผ่ธรรมระยะทางวัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงวัดพระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม สิ้นสุดระยะเวลา 22 วัน
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
กำลังกาย กำลังใจ ที่ข้าพเจ้าน้อมนำถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์ที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมด้วยการธุดงค์ในครั้งนี้ด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบาน จิตระลึกถึงกุศลวาสนาและคุณของพระรัตนตรัย
แผ่เมตตาแก่บิดามารดาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการถวายอาหารบิณฑบาตร
น้อมอาราธนาศีลทานภาวนาที่ข้าพเจ้าประกาศปราวนา
จงถึงพร้อมให้ท่านทั้งหลายมีส่วนในกุศลผลบุญนี้ด้วยเถิด

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาสาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ