วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร และผู้ปฎิบัติธรรม ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร และผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ตลอดจนบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ ในพระโกศ
ตลอด100วัน

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตลอด7เดือนน

ถวายข้าวมันไก่500จานข้าวเหนียวมะม่วง500ชุด
งานเทศน์มหาชาติ
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย

ถวายอุปฐากพระสงฆ์และผู้ปฎิบัติตลอดพรรษา
ณ.วัดลาวนานาชาติ พุทธคยา

ขออนุโมทนากับทุกเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกวัน
ขอกุศลผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ