วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ 
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง 
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์
เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม 
ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์งานวางศิลาฤกษ
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
วัดหนองเหล็ก  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

: มอบน้ำดื่ม6,000ขวด 
ข้าวสาร500ถุง น้ำมันพืช504ขวด
ไข่ไก่500แผง ให้เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 
จำนวน500ครอบครัว

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ขออนุโมทนาคุณน้อย คุณดำ ถวายรถห้องเย็นไว้ใช้ในงานพระพุทธศาสนา

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..