…วันอาสาฬหบูชา…

วันนี้..วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
==========================
…วันอาสาฬหบูชา…

..แก้วสามประการอันประเสริฐสุด..
..ของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต..

ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชน..สืบทอดอายุพระศาสนา
เพื่อประโยชน์..เพื่อความสุขความเจริญแก่ตน
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ