วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรคณะธรรมยาตรา
โรงเรียนบ้านเซือม อ.อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร

ในโลกแห่งความไม่เที่ยง มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
ทำให้ต้องมีสติทุกอย่างก้าว รักษาสติให้รู้เท่าทันอารมณ์

ขออนุโมทนากับคณะที่ปลงผมบวชชีในวันมาฆบูชา
จำนวน58รูป ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ