วันอาทิตย์ที่6มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่6มีนาคม 2565
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวดแก่พระสงฆ์
โครงการอบรมพระธรรมฑูต
สำนักปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมบุญ
วัดวารีกุฎาราม ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชุม อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ