วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563

วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563
ถวายพระประธาน ถวายพระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร ถวายเทียนพรรษา
ถวายกระถางธูป เชิงเทียน 
ทำพิธียกประดิษฐานณ.อุโบสถวัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เป็นตัวแทนเจ้าภาพในพิธีวางศิลาฤกษ
สร้างพระพุทธศิลาลาดมงคล อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในพิธี ตั้งโรงทานเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานวางศิลาฤกษ์และพิธีฉลองเสาหลักเมือง

ถวายภัตตาหารพระวิปัสสนาจารย์และพระสงฆ์
ตลอดถึงโยคีผู้ปฎิบัติธรรมเจริญสติปัฎฐาสี่ตลอดสามเดือน
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
ข้าวสวย ข้าวเหนียว
ไส้กรอกอีสาน
หมูทอดกระเทียม
แหนมย่าง ส้มตำ 
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวเหนียวมะม่วง
ขนมโดนัท
ลอดช่องสิงคโปร
น้ำดื่ม
———————————
ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้ารักษาศีล
เจริญภาวนาและให้ทานตลอดมาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้ามีบิดามารดา ครอบครัว ญาติมิตรลูกหลานบริวารตลอดกาลและนานเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ