วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม 2563
ตั้งโรงทานถวายมหาสังฆทานตักบาตรเทโว ณ.วัดบ้านโจดนาห่อม พระสงฆ์20วัดญาติโยม20หมู่บ้าน
จำนวน1,500รูป/คน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น1,500ชาม
ลอดช่องสิงคโปร์ 2,000แก้ว
ผัดไทยดงยาง 2,000กล่อง
ข้าวผัดทะเล2,000กล่อง
ปาท่องโก๋ ซาลาเปา 
ขนมไหว้พระจันทร์ 400ชิ้น

ตั้งโรงทานงานทอดกฐินวัดมะเกลือ
หอยทอด 2,000 จาน
ลูกชิ้นปลาทอด100กิโลกรัม
เฉาก้วย1,000 แก้ว
น้ำดื่ม 4,800 ขวด

แจกน้ำดื่มงานทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต
น้ำดื่มเย็นๆ3,600ขวด

เจ้าภาพโรงทาน
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนานันท์
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ขออนุโมทนาบุญกฐินกับทุกเจ้าภาพ
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ