วันอาทิตย์ที่31มกราคม2564

วันอาทิตย์ที่31มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน่ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ณ.ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี 
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร่วมบุญอิฐมวลเบา1,000ก้อน
สถานปฎิบัติธรรม บ้านปลื้มสุข

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ