วันอาทิตย์ที่31ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่31ตุลาคม
ตั้งโรงทานฉลองกฐินวัดป่านาดี
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—————————
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ