วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน500รูป/คน

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมไถ่ชีวิตวัว9ชีวิต เข้าคอกอภัยทาน
ที่พักสงฆ์อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้าง
เพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ