วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564
ร่วมรดน้ำศพ หลวงปู่ทองสูรย์ โพธ์งาม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความจริงที่ทุกคนรู้ดี
ไม่ช้าก็เร็วต้องตายทุกคน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ