วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม 2565
ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และผู้ปฏิบัติธรรม ณ.วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ