วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน
ถวายข้าวต้มกุ้งเลี้ยงพระเช้า งานพิธีเก็บอัฐิหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงค์ ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่จากทิศทั้งสี่เดินธุดงค์จากศรีสะเกษถึงพระธาตุพนมมีความเพียร อดทนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนเข้าพรรษา

ถวายปัจจัยร่วมเททองหล่อพระ5องค์
โรงหล่อณิรดา จ.นครปฐม
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน4,800ขวด
ถวายแก่พระนิสิตที่เรียนป.ตรี ป.โท ป.เอก สาขาต่างๆ

ถวายน้ำดื่มวัดพญาเย็นพุทธาราม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา จำนวน4,800ขวด 
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชีไว้
สำหรับปฎิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา

ถวายปัจจัยแม่ชีรูปที่1 เข้าปฎิบัติธรรม
หนึ่งพรรษา
ถวายปัจจัยรูปที่2 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

เวลาและชีวิตเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือก
ทำเรื่องดีๆได้ทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ