วันอาทิตย์ที่27มิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ที่27มิถุนายน 2564

บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
น้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมตกภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ จำนวน400-600รูป/คน
ทอดผ้าป่าถวายที่ดิน10ไร่ จ.กาฬสินธุ์
ทอดผ้าป่าถวายที่ดิน5  ไร่ จ.ยโสธร
ทอดผ้าป่าสร้างรร.ศากบุตรสีหะ  กำแพงแสน นครปฐม
ทอดผ้าป่าสร้างหอฉันท์ ศูนย์ธรรมโมลี
ปากช่อง นครราชสีมา
ทอดผ้าป่าร่วมสร้างเมรุ 2 วัด
ทอดผ้าป่าร่วมสร้างถนน
ทอดผ้าป่าบูรณะโบสถ์
ทอดผ้าป่ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ทอดผ้าป่ามอบทุนการศึกษา
จำนวน17โรงเรียนในเขตอำเภอศิลาลาด
ถวายผ้าไตรจีวร370ไตร 
ถวายชุดแม่ชี500ชุด
เป็นเจ้าภาพบวชพระ12รูป บวชชี11 รูป
ถวายผ้าไตรพระสงฆ์ที่สอบผ่านการสวดพระปาฏิโมกข์21รูป
ถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์สามเณ แม่ชี
ถวายน้ำดื่ม15คันรถตามวัดต่างๆที่จัดปฎิบัติธรรม
จำนว72,000ขวด ถวายค่าเล่าเรียนพระนิสิต ถวายหลอดไฟ
 ถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์

มอบถุงปันสุข1,008ถุง ไข่ไก่1,000แผง
เผือก มัน ฟักทอง ฟักเขียว ข้าวโพด
จำนวน6,000กิโลกรัม ขนมจีน 1,000กิโลกรัม
เนื้อหมูจำนวน1,000กิโลกรัม
แก่ประชาชนในอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ตั้งโรงทานแจกอาหารผู้ร่วมงาน
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น2,000ชาม
ก๋วยเตี๋ยวหลอด2,000กล่อง
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูหมัก2,000ชาม
ขนมจีนน้ำยา1,500ชาม
เฉาก้วย ลอดช่องสิงคโปร 
ไอติม รวม4,000ถ้วย
ปาท่องโก๋ กาแฟ นับจำนวนไม่ได้

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,030,000บาทถ้วน
เจ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน
ปัจจัยทั้งหมดจากลูกศิษย์ทั่วโลกที่ร่วมบุญวันนี้

น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกและอาลัยหาที่สุดมิได้

เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ