วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม 2562

ทำวัตรเย็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ