วันอาทิตย์ที่26กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่26กันยายน 2564
บำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพนางมยุรี ปัทมภาสสกุล
ณ.เมรุลอยวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

09.00 น. – เชิญศพขึ้นเมรุลอยบำเพ็ญกุศล
10.15 น. – พระสงฆ์ประจำที่อาสน์สงฆ์
10.20 น. – เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
10.25 น. – อาราธนาศีล
10.30 น. – พระสงฆ์สวดธรรมนิยาม
11.00 น. – ถวายภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
12.00 น. – เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ญาติโยม
13.30น. – นิมนต์เจ้าคุณพระราชกิตติรังษี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ขึ้นสู่ธรรมาสเทศน์
13.35 น. – อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
13.40 น. – อาราธนาศีล อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระ
ธรรมเทศนา จบแล้วถวายกัณฑ์เทศน์
15.00 น. – พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
15.30 น. – ทอดผ้าบังสกุล 8 ไตร
15.40 น. -มอบทุนสาธารณะกุศลแก่ชุมชน
15.45 น. -พระอาจารย์จรัน อนังคโณ
อ่านประวัติผู้วายชนม์
15.50 -อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว
ทอดผ้ามหาบังสกุล1ไตร
เจ้าคุณพระราชกิตติรังษี พิจารณาผ้าไตร
และเมตตาเป็นประธานสงฆ์ประชุมเพลิง

น้อมกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกๆคณะตลอดถึงคณะสงฆ์
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
คณะแม่ชี คณะแม่ครัว คณะผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

หากขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใด

ข้าพเจ้าขออภัยมาณ.โอกาสนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ