วันอาทิตย์ที่25เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่25เมษายน 2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยาสลัดโรล 700ชุด
เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์
 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
————
กำลังใจเสี้ยวเล็กๆให้หมดใจ
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ