วันอาทิตย์ที่24มกราคม2564

วันอาทิตย์ที่24มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมพิธีเทเสาเอกสร้างพระพุทธรูปและ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดอนงค์คงคาราม กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ