วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม 2563
พระครูโสภณภาวนานุศาสก์ วิ.
พระวิปัสสนาจารย์ และคุณกุ้งและเพื่อน
มอบข้าวสารอาหารแห้งเข้าครัวบ้านเพชรบำเพ็ญ เพื่อทำอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19
ข้าวสาร50กิโล 5กระสอบ
น้ำมันพืช 9 ลังไข่ไก่ 60 แผงน้ำตาลทราย 5 ถุงน้ำปลา 5ขวด
หม้อ กะละมัง ถาด
เครื่องช่วยหายใจ1เครื่อง
ขออนุโมทนาค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ