วันอาทิตย์ที่23มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่23มกราคม 2565
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน500-600รูป/คน
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.วัดใต้ ต.คง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ