วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม 2563
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉันเพล
สำนักสงฆ์สันติเจริญธรรม ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จุดปักกลด
คืนวันที่ 20 ธันวา คม 2563 
สวนปาล์ม ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวันไหว

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ