วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง 
วัดบ้านหนองบัวดง ต.หนองบัวดง
วัดบ้านซ่ง ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านเมืองเก่า ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ