วันอาทิตย์ที่17มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่17มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปฎิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตา
ให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายผ้าห่มแก่พระอาจารย์จรัน อนังคโน
เพื่อแจกให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
จำนวน1,738ผืน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ