วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม 2565
เช้าทำบุญทอดกฐินวัดอุทยานธรรมดงยาง
บ่ายทำบุญทอดกฐินวัดดงก้าวกัลยาราม
และทอดกฐินสมทบอีก109วัด
ทำทานแจกข้าวสาร ผ้าห่ม รองเท้า ปลาสดหน้ากากหมู
แก่ญาติโยมทีมาร่วมบุญทอดกฐินจำนวน1,500ชุด
ยอดกฐิน100วัดจำนวน3,600,000บาท
ยอดกฐินดงยางทอดโดยบริษัทยูเรก้ามหาชน 2,000,000บาท
ยอดกฐินดงก้าวกัลยาราม2,126,089บาท
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถวายข้าวสาร22ตัน
เป็นเงิน500,000บาท บริวารกฐิน1,165,550บาท

รวมยอดทำบุญวันนี้ 9,301,639 บาท

รายชื่อวัดที่ทำบุญกฐินสมทบ
จากวัดอุทยานธรรมดงยาง

 1. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 2. วัดเพียมนาม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 3. วัดป่าโนนกุดหล่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 4. วัดศรีมงคล อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 5. วัดบ้านโพธิ์ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 6. วัดบ้านเดื่อ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 7. วัดบ้านโจดนาห่อม อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 8. วัดบ้านโจดม่วง (โพธาราม) อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 9. วัดบ้านเชือก อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 10. วัดบ้านกุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 11. วัดบ้านเมืองเก่า อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 12. วัดบ้านซ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 13. วัดบ้านสงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 14. วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 15. วัดบ้านแต้ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 16. วัดบ้านมะหลี่ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 17. วัดป่านาดี อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 18. วัดบ้านแคนอ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 19. วัดบ้านมะฟัก อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 20. วัดใต้ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 21. สำนักสงฆ์ทุ่งเสียงธรรม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 22. วัดทุ่งสว่าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 23. วัดญาติการาม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 24. วัดป่าเวฬุวัน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 25. วัดหนองเหล็กใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
 26. วัดบ้านโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
 27. วัดหนองสมอน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 28. วัดบัวหุ่งธรรมนิมิตร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 29. สำนักปฎิบัติธรรมศรีอรุณธรรมมาวาส อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
 30. สำนักสงฆ์เวฬุวัน อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 31. สำนักสงฆ์ประชารังสรรค์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
 32. วัดบ้านยางใหญ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 33. วัดป่ายางใหญ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 34. วัดป่าประทีปธรรม(ดงยาง) อ.กัณทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 35. วัดโนนลาน อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ
 36. วัดบ้านค้อ อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ
 37. วัดป่าศากยวงค์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีะเกษ
 38. วัดหลวงพ่อบุญมา วิสารโท เมืองเลย
 39. วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 40. วัดบ้านนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 41. วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 42. วัดบากน้อย อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 43. วัดป่าหนองชุม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 44. วัดภูน้อยโคกกลาง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 45. สำนักสงฆ์ห้วยชน อ.เมือง จ.ยโสธร
 46. สวนป่านาโพธิ์สามัคคีธรรม จ.ยโสธร
 47. วัดบ้านขี้เหล็กน้อย จ.ยโสธร
 48. วัดบ้านดอนบ่อ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 49. วัดหนองผือ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 50. วัดบ้านคำแดง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 51. วัดบ้านหนองเหล็ก อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 52. สวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 53. วัดบ้านไตรภูมิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 54. วัดน้อยสามัคคีธรรม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 55. วัดบ้านดอนแดง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 56. สำนักสงฆ์อุบโมง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 57. วัดเทพมงคลวนาราม (ธ)อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 58. ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 จ.อุบลราชธานี
 59. สำนักสงฆ์ประกาศสามัคคีธรรมจ.อุบลราชธานี
 60. ธุดงคสถาน สวนป่าโมงเจริญโพธิธรรม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 61. วัดป่าลำสำราญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 62. วัดบ้านนาสีนวล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 63. วัดนิพเพธพลาราม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 64. วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 65. วัดป่าดอนสวรรค์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 66. วัดป่านายาง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 67. วัดป่าห้วยตาด จ.บึงกาฬ
 68. อุทยานธรรมดงคสิริ อ.นาแก จ.นครพนม
 69. วัดภูจวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 70. วัดหนองจอกห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 71. ที่พักสงฆ์สวนป่าศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 72. สำนักสงฆ์อุ่มมาลี อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 73. วัดป่าภูปอ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 74. สำนักสงฆ์โพธิธรรมพุทธบุตร อ.สนม จ.สุรินทร์
 75. วัดใหญ่ชัยภูมิ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
 76. วัดป่าพังขว้างใต้ อ.เมือง จ.สกลนคร
 77. วัดป่านาคาราม อ.เมือง จ.สกลนคร
 78. วัดป่าบ้านคุ้ม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 79. วัดป่าช้าบ้านเรือ อ.ภูเรือ จ.ขอนแก่น
 80. วัดบ้านหนองชุม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 81. วัดบ้านพลไว จ.ยโสธร
 82. วัดบ้านสร้างแปน จ.ยโสธร
 83. วัดบ้านเมืองแคน
 84. วัดดอนกู่ จ.ขอนแก่น
 85. วัดถ้ำผาใหญ่ จ.เลย
 86. วัดป่าธรรมชาติ บ้านแขม สุรินทร์
 87. วัดป่าพนมสารกิจ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 88. วัดป่าบนเนิน จ. สุโขทัย
 89. วัดอ.สมศักดิ์ บ้านนาสไมส์
 90. มหาจุฬาฯ ศรีสะเกษ
 91. มหาจุฬา ร้อยเอ็ด
 92. มหาจุฬา ขอนแก่น
 93. มหาจุฬาพระธาตุพนม
 94. วัดมหาพุทธาราม
 95. วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
 96. วัดหนองแคน อ.หนองฮี
 97. วัดชาดโง
 98. วัดสันติสุขธรรมาราม
 99. วัดดงค็ง
 100. วัดหนองพอก
 101. วัดหนองบัวดง
 102. วัดหลักด่าน
 103. วัดทับส่วย
 104. ที่พักสงฆ์หนองบัวหล่น
 105. ที่พักสงฆ์บ้านแสงแต้
 106. วัดดอนตะโหนด สิงหบุรี
 107. วัดนิโรธพิมพาราม อุดร
 108. วัดมะเกลือ กรุงเทพ
 109. วัดป่าธรรมโชติ ศรีสะเกษ

ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้
ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์มหาศาลที่หว่านลงในนาบุญ
ขอให้ท่านเป็นผู้อุดมด้วยความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง
ขอให้ท่านเป็นที่รู้จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
อุปสรรคและปัญหาทั้งหลายจงมลายสิ้น
อย่าได้ขวางกั้นหนทางแห่งความเจริญ
ขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการ

สาธุอนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ