วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เดินธรรมยาตรา
วันสุดท้ายเพื่อเข้าองค์พระธาตุพนมในวันนี้


ฝันดีแค่ไหน..สุดท้ายต้องตื่น
จุดหมายไกลแค่ไหน..สุดท้ายก็ถึง
ติดตามนานแค่ไหน..สุดท้ายต้องกราบลา

ท่านทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ