วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

ถวายสลากภัตต์วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำว่าอนุโมทนาเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ