วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ 2564

วันแห่งความรัก

รักคุณพระศรีพระรัตนตรัยประเสริฐที่สุด

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
โครงการท่องจำพระปาฎิโมกข์
เจริญสติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
สวดท่องจำพระปาฎิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 

ตั้งโรงทานถวายมหาสังทาน
ณ.วัดวารีกุฏาราม ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน3รูป
ณ.วัดศรีมงคล ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

เป็นเจ้าภาพงานศพนางทองจันทร์ โสรี
บ้านอะลาง หมู่ 5 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

มอบรถวีลแชร์สำหรับบริการประชาชน
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน2คัน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
พระธรรมวินัยที่ท่านเจริญสติเจริญปัญญา
จนเกิดความเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วใน
พระธรรมวินัยและทุกพยัญชนะตัวอักษรทุกเสียง 
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า

น้อมกราบอนุโมทนาทุกความเพียร
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ