วันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563

วันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563
โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉันท์เพลเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2563 #วัดสุวรรณคีรีวิหาร
(วัดหน้าเมือง)
อ.เมือง จ.ระนอง
จุดปักกลดนอน คืนวันที่ 13 ธันวาคม 2563 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง
———————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่9-13ธันวาคม รับปริญญาปี2563
จำนวน20,000รูป/คน
————————————
กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–
เส้นทางพิสูจน์ใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ