วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563

วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563
ส่งน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ800โหลจำนวน9,600ขวด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชี
ณ.อุทยานธรรมดงยาง และ วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ตั้งโรงทานฉลองกฐินวัดมะฟัก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ