วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่10มกราคม 2564
ร่วมทำบุญเก็บอัฐิ
หลวงปู่ทองสูรย์ โพธิ์งาม ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมัตกะภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร 
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทองจ.พิษณุโลก

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ