วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง ต.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
———————————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ