วันอาทิตย์ที่ 7พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 7พฤศจิกายน 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ตั้งโรงทานงานทอดกฐิน สร้างพระใหญ่
และพญานาค
ณ.วัดใต้ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ตั้งโรงทานงานทอดกฐิน
ณ.วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมทำบุญทอดกฐินสร้างสระน้ำ
ณ.เมืองมัณฑเลย์ สหภาพเมียนม่าร์

ร่วมบุญกฐิน สร้างและปรับปรุงเสนาสนะ
สำนักปฏิบัติมทุ่งโพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ร่วมบุญกฐิน สมทบสร้างพระปฐมเจดีย์
วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 13-14
—————————
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ