วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
วันนี้ทำ
: ข้าวเหนียว แหนมทอด กุ้งจ่อม ผักสด
จำนวน 3,206 ห่อ
: ฟักทองแกงบวช 295 กล่อง

: ส่งมอบแก่นายอำเภอศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ 
แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด19 
จำนวน 7 ตำบล
———-
วันนี้ทำ
–ขนมจีนน้ำยา 1,130 ชุด–
–ไอติมกระทิ 1ถัง
–ลอดช่องสิงคโปร150กิโลกรัม
ส่งเข้าโรงทานวัดนาแก จังหวัดยโสธร
งานทำบุญหมู่บ้าน
————————

ทำทุกวันให้เป็นวันสำคัญ
เวลาผ่านไปเร็วมาก..ครึ่งปีแล้วนะคะ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..