วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมทอดผ้าป่าถวายที่ดินตั้งโรงทาน
วัดทุ่งเสียงธรรม ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ