วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
ร่วมทอดกฐินพระราชทาน
ทอดผ้าป่าถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ยอดผ้าป่า 542,827 บาท
……………
ร่วมถวายปัจจัย122,000บาทสมทบทอดกฐินสามัคคี
วัดใต้ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ร่วมถวายปัจจัย110,000บาทสมทบทอดกฐินสามัคคี
วัดบ้านเกิ้ง ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมถวายปัจจัย30,000บาทสมทบทอดกฐินสามัคคี
วัดศรีมงคล ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………..
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ