วันอาทิตย์ที่ 18กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 18กรกฎาคม 2564
: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

:ถวายข้าวสาร2,000กิโล
นำ้ดื่ม4,800 ขวด ไข่ไก่ น้ำมันพืช ผงชูรส
ลูกชิ้นหมู
แก่พระนิสิตนาๆชาติที่มาศึกษาเล่าเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ณ.วัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์จำนวน300-350รูป

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 45 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
สงครามโรคระบาดทั่วโลก ปีกว่าแล้ว
อากาศไม่ต้องซื้อ..
หายใจเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
นาทีนี้  อย่าคิดหายใจแทนคนอื่น
ไม่ประมาท ขาดสติ เรืองที่ไม่ใช่หน้าที่เรา

มีธรรมเป็นทุน มีบุญเป็นกำไร

บุญรักษาทุกท่านนะคะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..