วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถวายปัจจัยทำบุญอายุวัฒนะหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ถวายปัจจัยทำบุญอายุวัฒนะหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ