วันอาทิตยที่22มกราคม 2566

วันอาทิตยที่22มกราคม 2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมประจำปี2566
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล

ร่วมถวายอาหาร
ทำบุญ7วัน พระมหาเจริญ จักกวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อดีตรอง
เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ