วันอัฏฐมีบูชา วันพระแรม8ค่ำเดือน6

วันนี้ วันอัฏฐมีบูชา วันพระแรม8ค่ำเดือน6
น้อมกราบสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นพึ่งอันประเสริฐ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ