วันอังคารที่9มิถุนายน 2563

วันอังคารที่9มิถุนายน 2563
ข้าวสารไม่พอแจก
ส่งข้าวสารสมทบอีก500ถุง
ไข่ไก่500แผง
น้ำมันพืช 500 ขวด
แจกที่วัดมะเกลือ เขตจอมทอง

สู้ไปด้วยกัน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ