วันอังคารที่8มีนาคม 2565

วันอังคารที่8มีนาคม 2565
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์
และอุปฌาย์บูรพาจารย์

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เนื่องในพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด
แก่พระอาจารย์จรัน อนังคโน

พิธีมอบใบประกาศแก่พระสงฆ์ที่อบรม
ท่องจำสวดปาติโมกข์ วัดปานาแก
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม

ต.คลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ

กราบอนุโมทนาความเพียรของพระภิกษุสงฆ์สอบท่องจำพระปาติโมกข์ทั้ง19รูป

พระธรรมวินัยที่ท่านจดจำทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในบุญในธรรมของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า

น้อมกราบอนุโมทนา สาธุ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ