วันอังคารที่7-8ธันวาคม 2564

วันอังคารที่7-8ธันวาคม 2564

น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำบำเพ็ญ