วันอังคารที่7มิถุนายน 2565

วันอังคารที่7มิถุนายน 2565
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
แม่ชีผู้ปฏิบัติ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ตั้งโรงทานงานหมู่บ้านศีล5
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ