วันอังคารที่7มกราคม 2563

วันอังคารที่7มกราคม 2563

วันเวลาไม่เคยรอคอยใคร
ทำอาหารบิณฑบาตรแก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ณ.สำนักสงฆ์ต้นกล้าธรรมถ้ำแอร์ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ