วันอังคารที่6เมษายน 2564

วันอังคารที่6เมษายน 2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณร จำนวน400-800 รูป/คน
ณ.ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดชิโนรส
กรุงเทพฯ

บุญชื่อว่าความสุข
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ