วันอังคารที่31มีนาคม2563

วันอังคารที่31มีนาคม2563
ส่งน้ำดื่ม
: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นตัวแทนอีก 19 ร.พ.
: ศูนย์​อนามัย11
เป็นหน่วยคัดกรองด่านแรกฝั่งทางปากพนัง

ส่งหน้ากากใส ถุงมือ หน้ากากอนามัย
เครื่องอาบน้ำสบู่ยาสระผมแก่รพ.จุฬา
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี
โรงพยาบาล.สต.บ้านทุ่ง สงขลา
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วิลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลีกลิ้ง จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสุไหงโกลก นราธิวาส
อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
โรงพยาบาลปากพนัง นครศรีธรรมราช

ร่วมด้วยช่วยกันต้านภัยโควิด
ส่งเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ว่าพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อทุกๆคน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ