วันอังคารที่31พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่31พฤษภาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่9ยอดรวม1,423กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดสุนทรวราราม ต.บรบือ
อ. บรบือ จ.มหาสารคาม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

มอบมะม่วงมหาชนก1,500กิโลกรัม
พร้อมข้าวเหนียว1,500กล่อง
เป็นกำลังใจแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี


ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าอายุพระศาสนา2565กอง
กองละ1,000บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงวัดพระธาตุนาดูน
จ. มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ