วันอังคารที่3มีนาคม 2563

วันอังคารที่3มีนาคม 2563

ทำบุญอุทิศบิดามารดาผู้ล่วงลับ ณ.วัดศรีมงคล อ.คลีกลิ้ง
จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ